Velkommen til OralCare

Vår hovedside finner du på https://oralcare.noklikk her for å gå dit nå!

Våre tannklinikker

OralCare Oslo
Linderud senter, Erich Mogensønsvei 38, 0594 Oslo.
Web: https://oralcare.no/oslo

OralCare Trondheim
Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller.
Web: https://oralcare.no/trondheim

OralCare Budapest
Margit körút 48, 1027 Budapest, Ungarn.
Web: https://oralcare.no/budapest

Felles kontaktinfo for alle klinikker:

Telefon: 22 10 44 89
E-post: kundeservice@oralcare.no
Kontaktskjema: https://oralcare.no/om-oss/skjema
Webside: https://oralcare.no